تصاويري از طبيعت و امام زاده هاي بخش چشمه ساران آزادشهر.

روستای سر سبزخوش ييلاق یکی از روستاهای زیبای بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر.

طبیعت زیبای روستای وطن شهرستان آزادشهر

روستای سر سبز قشلاق یکی از روستاهای زیبای بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر است.

روستای فارسیان یکی از روستای نمونه کشوری است که در شهرستان آزادشهر واقع شده است که شباهت های زیادی از نظر ساختاری و پلکانی بودن روستا به روستای ماسوله نیز دارد و به معرفی این روستا می پردازیم.