چند مدتی بود که اطرافیان دو عضو از شورای شهر آزادشهر خبرهایی حاکی از استعفای آنها برای ثبت نام در انتخابات مجلس را در فضای مجازی نشر می دادند. اما روز گذشته این دو عضو اعلام کردند که قضیه استعفایشان منتفی است.

 به گزارش تیتر آزاد، حدود 2 ماه بود که خبر استعفای قریب الوقوع حمید کوهساری و رضا هاشم زایی دو عضو شورای شهر آزادشهر به وسیله اطرافیان آنها در فضای مجازی نشر داده می شد و گاهی خود این اشخاص نیز از احتمال کاندیدا شدن در انتخابات مجلس سخن می گفتند، اما شب گذشته حیمد کوهساری رییس شورای شهر با صدور بیانیه ای از منتفی بودن استعفایش از شورای شهر خبر داد.

کوهساری در این بیانیه علت عدم کاندیدا شدن خود را زیادی شرکت کنندگان و مشورت دوستان ریش سفید اعلام کرد. 

رضا هاشم زایی نیز در تماس تلفنی ب خبرنگار ما اعلام کرد، به این نتیجه رسیده است که باید در شورای شهر بماند و در این سنگر خدمت کند. زیرا نسبت به مردم متعهد شده است و اگر عمری باقی بود در انتخابات آینده برای مجلس کاندیدا خواهد شد.

انتهای پیام/