برای مراسم تودیع و معارفه معاون ابتدایی شهرستان علی آباد کتول از مدارس این شهرستان پول جمع شده تا به مهمانان حاضر در جلسه اکبر جوجه ناهار بدهند ، آیا این کار الزامی است ، استاندار در این وضعیت اقتصادی جلوی این کارها را بگیرد.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از گلستان ما ؛ گفته می شود برای مراسم تودیع و معارفه معاون ابتدایی شهرستان علی آباد کتول از مدارس این شهرستان پول جمع شده تا به مهمانان حاضر در جلسه اکبر جوجه ناهار بدهند.

اینکه این پول را آموزش و‌پرورش علی آباد کتول داده یا از مدارس گرفته اند جای سوال دارد که در این شرایط سخت اقتصادی که مدارس برای دادن پول آب ، برق و گاز مشکل دارند چطور به مهمانان ناهار اکبر جوجه می دهند.

بهتر نیست دکتر حق شناس استاندار گلستان برای رعایت حال مردم که شرایط سخت اقتصادی و معیشتی را تجربه می کنند و بخاطر اسلام و انقلاب از خواسته ها و مطالبات به حق خود می گذرند تا جمهوری اسلامی استوار بماند ، بساط چنین خرج های اضافی را جمع کند.

آیا دکتر گوهری راد مدیر کل آموزش و پرورش گلستان نباید به مدیر آموزش و پرورش این شهرستان تذکر بدهد تا چنین مواردی را تکرار نکند؟

استاندار گلستان در 100 روزی که به این مقام منصوب شده نشان داده فردی مردمی است و عاری از غل و غش و اقدامات آغشته به ریاست اما این کافی نیست .

او نباید به خوب بودن خودش اکتفا کند بلکه همه نیروها و مدیران دولتی باید مثل او باشند و اینکار نظارت بیشتری بر زیرمجموعه ها و برخورد با متخلفین احتمالی را می طلبد.

انتهای پیام /