یک منبع مطلع گفت : یکی از مدیران کل سابق استان گلستان که در حال حاضر در خارج از استان فعالیت کاری خود را ادامه می دهد دو روز پیش به سازمان بازرسی استان گلستان احضار شده است .

به گزارش تیتر آزاد به نقل از گلستان ما ؛ به گفته یک منبع موثق یکی از مدیران کل سابق استان گلستان که در حال حاضر در خارج از استان فعالیت کاری خود را ادامه می دهد دو روز پیش به سازمان بازرسی استان گلستان احضار شده است .

علت احضار آقای ( ف) توضیحاتی در خصوص برخی مسائل مالی حوزه تحت مدیریت این مدیر کل بوده است .

این اقدام خوب سازمان بازرسی باید هشداری برای سایر مدیران کل باشد که فکر نکنند اگر زمانی از مدیریت برداشته شدند دیگر کار آنها حسابرسی نخواهند شد .

رسول خدا (صلى الله علیه وآله) مى فرمایند: «حاسِبُوا اَنْفُسَکُم قبلَ اَن تُحاسَبُوا و زِنُواها قبلَ اَنْ تُوزَنُوا و تَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الاَْکْبَر؛ خویشتن را محاسبه کنید قبل از آنکه به حساب شما برسند و خویش را وزن کنید قبل از آنکه شما را وزن کنند و آماده شوید براى عرضه بزرگ (روز قیامت).

انتهای پیام /