جعفر عسکری ریس تامین اجتماعی آزادشهر شرایط کارفرمایان خوش حساب به منظور بهره مندی از بخشودگی جرائم را اعلام کردند.

 به گزارش تیتر آزاد، جعفر عسکری ریس تامین اجتماعی آزادشهر در گفتگو با تیتر آزاد شرایط کارفرمایان خوش حساب به منظور بهره مندی از بخشودگی جرائم را به شرح زیر اعلام کرد.

عسکری گفت: در اجرای ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و آیین نامه مربوطه، کارفرمایانی خوش حساب محسوب می شوند که قبل از وقوع شرایطی که منجر به عدم انجام تعهدات شده ظرف 18 ماه حداقل 16 ماه حق بیمه خود را به طور کامل پرداخت نموده باشند.

وی افزود: حسب دستور اداری صادره در مورد کارفرمایان خوش حساب، کلیه کارفرمایان خوش حساب کارگاه های فعال تولیدی، صنعتی و معدنی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، دولتی و غیردولتی که در امر تولید کالا، تجهیزات و یا محصولاتی اعم از نرم افزار و سخت افزار فعالیت می کنند در صورت احراز سایر شرایط و موافقت سازمان تأمین اجتماعی مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند شد.