دوره مقدماتی آموزش خبرنگاری در سالن جلسات اداره ارشاد گرگان با کلاس درس روابط عمومی دکتر عباس زاده آغاز شد

 به گزارش تیتر آزاد، دوره مقدماتی آموزش خبرنگاری پنج شنبه مورخ 24/04/1395 در سالن جلسات اداره ارشاد گرگان با کلاس درس روابط عمومی دکتر هوشنگ عباس زاده آغاز شد.

عباس زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران در عدم تمایل ادارات برای ارتباط با رسانه ها پاسخ داد: متاسفانه روابط عمومی بیشتر ادارات نسبت به وظایف خو بیگانه هستند و جایگاه شغلی خود را نمی شناسند.

دکتر عباس زاده ادامه داد: روابط عمومی ها وظایف بسیاری دارند که از جمله آنها ارتباط با رسانه است. روابط عمومی باید مشاور دلسوز مدیر و اداره باشد و به تمام مسائل داخلی و خارجی اداره نظارت داشته و با برنامه ریزی و ارائه راهکار از بروز مشکلات پیشگیری کند و خدمات اداره را با رسانه ها در میان بگذارد و مشکلات و راهکار آنها را به مدیر متذکر شود.

وی افزود: علت بی میلی کارکنان نسب به انجام کارها ضعف روابط عمومی ها است زیرا روابط عمومی ها باید آرامش و امنیت روحی و روانی را برای همکاران فراهم کنند.

عباس زاده تصریح کرد: روابط عمومی جزء ستاد مدیریت است و نیروی زیر دست آنها نیست. روابط عمومی در اصل مشاور دلسوز مدیر و شخصیت او نمایانگر شخصیت یک اداره است.

مدرس روابط عمومی گفت: مسولین برای جلب رضایت کارکنان و مردم باید برای آموزش روابط عمومی ها دوره های آموزشی گذاشته و به آنها بهاء بیشتری بدهند.

انتهای پیام/