کارشناس مسائل هسته ای ضمن اشاره به این نکته که واکنش های روحانی و دستگاه دیپلماسی ما کلی گویی است گفت: باید واکنش های مقامات کشورما به دور از کلی گویی باشد و اگر می خواهد برجام را ادامه بدهد باید اشکالات را به صورت جزئی مطرح کرده تا اتحادیه اروپا آنها را برطرف کند.

به گزارش تیتر آزاد، پیروز مجتهد زاده، کارشناس مسائل هسته ای کشور در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص بیانیه اتحادیه اروپا پس از نشست مشترک کمیسیون برجام اظهار داشت: اتحادیه اروپا در این بیانیه هیچ حرفی درباره خروج آمریکا از برجام نزده است و این بیانیه حاصل دیدار مسئولان اتحادیه اروپا است که شرط و شروطی برای ماندن ایران در برجام است.

وی با بیان اینکه این بیانیه پیگیر ماندن ایران در برجام است عنوان کرد: درحقیقت این بیانیه حاصل سفر روحانی به سوئیس و اتریش است؛ این بیانیه در حقیقت نتیجه واکنش اتحادیه اروپا به رایزنی هایی است که روحانی در حاشیه سفر خود با برخی از مقامات اروپایی داشته است.

این کارشناس مسائل هسته ای در ادامه افزود: اگر روحانی معتقد است که این بیانیه مایوس کننده است باید توجه داشته باشد که مسافرت او به اتریش و سوئیس و دیدار وی با تروئیکای اروپایی مأیوس کننده بوده است که نتیجه مأیوس کننده از آن در قالب این بیانیه بیرون آمده است.

مجتهدزاده ضمن اشاره به این نکته که واکنش های روحانی و دستگاه دیپلماسی ما کلی گویی است عنوان کرد: باید واکنش های مقامات کشورما به دور از کلی گویی باشد و اگر می خواهد برجام را ادامه بدهد باید اشکالات را به صورت جزئی مطرح کرده تا اتحادیه اروپا آنها را برطرف کند.

وی ضمن اذعان به این نکته که در این شرایط کسی نمی تواند از ضمانت اجرایی صحبت کند عنوان کرد: این تنها یک بیانیه است و در شرایطی که قرارداد برجام که ضمانت اجرایی هم داشت نتوانست آمریکا را ملزم به انجام تعهدات خود کند از بیانیه انتظار بیشتری نمی رود.

این کارشناس مسائل هسته ای با بیان اینکه بیانیه اروپا کاملاً یک طرفه و نظر اتحادیه اروپاست عنوان کرد: از یک بیانیه یک طرفه نمی توان انتظار ضمانت اجرایی و یا تعهدات رسمی داشت و این بیانیه هرچه هست حاصل دیدارهای دیپلماتیک رئیس جمهور در سوئیس و اتریش است. موضوعات عملی و وعده هایی که اتحادیه اروپا داده است باید دید تا چه اندازه قابل اجرا شدن هستند.

مجتهدزاده ضمن تأکید بر لزوم پرداختن به محورهای اقتصادی در ارتباط با اروپا تصریح کرد: اگر در این بیانیه به نوع سرمایه گذاری ها و شرایط سرمایه گذاری و میزان آنها در ایران صحبت می کند پس باید این قسمت ها بررسی بیشتری داشت و پیشنهادهای آنها را بررسی کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: اگر ایران تمایل دارد در برجام باقی بماند باید دستگاه دیپلماسی فعال تر شده و همه جزئیات این بیانیه را بررسی کند البته تأکید ها باید به شکلی باشد که جزئیات همکاری شرکت های اروپایی با ایران و سرمایه گذاری آنها بیشتر مد نظر قرار بگیرد و به جزئیات نوع سرمایه گذار ی ها پرداخته شود.

انتهای پیام/