ظهر امروز، مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه آزادشهر برگزار شد.

 به گزارش تیتر آزاد، ظهر امروز با حضور سردار ملک شاهکویی، مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه آزادشهر برگزار شد.

در این مراسم، از زحمات سرهنگ پاسدار فرامرز دیلم کتولی قدردانی و سرهنگ پاسدار سید روح ا... ابطحی به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه آزادشهر معرفی شد.

ابطحی پیش از این مسئول نیروی انسانی سپاه نینوای استان گلستان بوده است.

لازم به ذکر است که سرهنگ دیلم ۳۰ سال خدمت کرده است و با درخواست سردار ملک شاهکویی، برای مدتی خدمت ایشان تمدید و در سمتی در ستاد سپاه نینوا مشغول به خدمت خواهد شد.

03

سرهنگ دیلم کتولی

04

سرهنگ ابطحی

02