امروزه جهادگران سلامت شهرستان آزادشهر، ۲۴ ساعته در حال خدمت می باشند و گزارش تصویری ما تنها گوشه‌ی کوچکی از خدمات این عزیزان را به تصویر کشیده است.

 به گزارش تیتر آزاد، تعدادی از هم شهرستانیهای عزیز با ارسال تصاویری از جهادگران سلامت به پایگاه خبری تیتر آزاد، از جهادگران سلامت تشکر و قدردانی کردند.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

انتهای پیام/