در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، صبح امروز به همت بسیج سازندگی سپاه آزادشهر، اداره جهاد و اداره بهداشت آزادشهر، معابر اصلی آزادشهر ضد عفونی و گندزدایی شد.

 به گزارش تیتر آزاد، در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، صبح امروز به همت بسیج سازندگی سپاه آزادشهر، اداره جهاد و اداره بهداشت آزادشهر، معابر اصلی آزادشهر ضد عفونی و گندزدایی شد.

بسیجیان قبل از اقدام به زد عفونی کردن خیابانها ، توسط مسئول اداره بهداشت آموزش دیدند و نسبت به چگونگی اجرای برنامه توجیح شدند.

سرهنگ مهدی درویشی جانشین سپاه آزادشهر، در گفتگو با خبرنگار ما در این خصوص اظهار کرد: بسیج ناحیه مقاومت سپاه آزادشهر آمادگی لازم برای همکاری با مسئولین شهرستان برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا را دارد.

وی افزود: گروههای جهادی بسیج ، اعم از بسیج سازندگی، بسیج پزشکی؟ بسیج اصناف و ... تا مهار کامل ویروس کرونا در کنار مسئولین شهرستان خواهند بود.

 

1

2

3

4

5

انتهای پیام/