با تمام شدن مهلت ثبت نام کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه آزادشهر و رامیان، تعداد کاندیداها به 47 نفر رسید.

 به گزارش تیتر آزاد، با تمام شدن مهلت ثبت نام کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه آزادشهر و رامیان، تعداد کاندیداها به 47 نفر رسید.

اسامی تمامی کاندیداهای ثبت نام کننده در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر به ترتیب ثبت نام به شرح زیر می باشد.

۱- پیمان گنجی
۲- مرادعلی منصوری
۳- مهدی عمرانی
۴- جواد میرعرب رضی
۵- علی رضا ابراهیمی
۶-محمد ترخوانه
۷-محمدرضا شاملو
۸-احمد میرحسینی
۹-رسول بامری
۱۰- سید علی حسینی
۱۱-هادی شاملو
۱۲-حسنعلی نورالهی
۱۳- شهربانو کوهساری
۱۴- کاظمعلی میرعرب رضی
۱۵- امید محمودی
۱۶- محمد حسین پور
۱۷- حسینعلی نهتانی
۱۸- ناصر کمالی پور
۱۹- ایوب منصوری(فرزند قربانعلی)
۲۰- ساره طاهری مفرد
۲۱- سید مهدی میری
۲۲- غلامعلی کوهساری
۲۳- یعقوب نظر خانی
۲۴- یداله وفایی
۲۵- علیرضا نوروزی
۲۶- سید داوود حسینی
٢٧-نادر قائمی نژاد
۲۸- ایوب منصوری رضی (فرزند عبدالحسین)
۲۹- رمضان کیخا
۳۰- ربیع اله حبیبی رامیانی
۳۱- صادق احمدی
۳۲- حسین محمدزاده
۳۳- سعید میرعرب رضی
۳۴- محمدرضا کوهنشین
۳۵- کلثوم غفاری توران
۳۶- جبرائیل دونلو
۳۷- سید مهدی حسینی
۳۸- مجتبی رجنی
۳۹- عبدالعزیز خان محمدی
۴۰- یوسف سمیعی
۴۱- حمید سارونی
۴۲- حسین سارانی
۴۳- علی عادلی
۴۴- حبیب اله طاهری فر
۴۵- کبری غفاری توران
۴۶- یوسف منتظری
۴۷- سید جواد سادات

۴۸- جواد خواجه تراب

لازم به ذکر است که امیر حمزه شفائی یک روز بعد از ثبت نام انصراف داده و از آمار حذف شده است.

در پایان از روابط عمومی فرمانداری رامیان بخاطر همکاری و اطلاع رسانی به موقع اخبار انتخابات به خبرنگاران تشکر و قدردانی می کنیم.

انتهای پیام/