تا پایان روزسوم در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر ۱۴ نفر برای رقابت در انتخابات مجلس نام نویسی کردند.

 به گزارش تیتر آزاد، ثبت نام از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس، امروز هم در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر پر شور بود و ۴ نفر برای کاندیداتوری مجلس نام نویسی کردند.

هادی شاملو ، حسنعلی نورالهی، شهربانو کوهساری و کاظمعلی میرعرب رضی به ترتیب افرادی بودند که امروز برای کاندیداتوری مجلس ثبت نام کردند.

از نکات مهم ثبت نام‌های امروز، انصراف امیر حمزه شفائی بود که روز گذشته برای کاندیداتوری مجلس در این حوزه انتخابیه ثبت نام کرده بود.

وی تماسهای زیاد دوستان و نزدیکان را علت انصراف زود هنگام خود اعلام نمود.

پیش از این، به غیر فرد انصرافی، ۱۰ نفر دیگر در روزهای اول و ودوم ثبت نام کرده بودند که اسامی آنها به ترتیب ثبت نام به شرح زیر است.

۱- پیمان گنجی

۲- مرادعلی منصوری

۳- مهدی عمرانی

۴- جواد میرعرب رضی

۵- علی رضا ابراهیمی

۶-محمد ترخوانه

۷-محمدرضا شاملو

۸-احمد میرحسینی

۹-رسول بامری

۱۰- سید علی حسینی

انتهای پیام/