مردم ولایتمدار شهرستان آزادشهر، صبح امروز با راهپیمایی و سر دادن شعارهای ضد منافقین، معاندین و آمریکا از اغتشاشگران وآشوبگران اعلام انزجار کردند.

 به گزارش تیتر آزاد، مردم ولایتمدار شهرستان آزادشهر، صبح امروز با راهپیمایی و سر دادن شعارهای ضد منافقین، معاندین و آمریکا از اغتشاشگران وآشوبگران اعلام انزجار کردند.

01

1

001

0

2

3

7

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

انتهای پیام/