مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان با شکوهتر از گذشته با شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل در آزادشهر برگزار شد.

 به گزارش تیتر آزاد،

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

انتهای پیام/