مراسم پیاده روی جا ماندگان از پیاده روی اربعین در آزادشهر برگزار شد.

به گزارش تیتر آزاد، مراسم پیاده روی جا ماندگان از پیاده روی اربعین در آزادشهر برگزار شد. این مراسم از روبروی گلزار شهدای گمنام شروع و تا مصلی بزرگ این شهر ادامه داشت.

7

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1