رئیس اداره تبلیغات اسلامی آزادشهر و گنبد گفت: متاسفانه برخی  به دلدادگانفرهنگ غرب و سکولاریسم برای حیات سیاسی و تعلقات دنیوی خود با هجمه به نهادهای انقلابی و مراکز دینی و مذهبی و سوء استفاده از واژگان آزادی و القاء شبهات چه ضربات بی جبرانی به فرهنگ دینی زدند که عملکرد آنها هرگز از اذهان این ملت بصیر و هوشیار پاک نخواهد شد. اینها مهم ترین موانع نهادینه سازی فضیلت های اخلاقی چون عفاف و حجاب می باشند و تحرکات آنها به دقت از سوی ملت بیدار و هوشیار و با بصیرت ما دنبال می شود.

به گزارش تیتر آزاد، حجت الاسلام رضا دیلمی رئیس اداره تبلیغات گنبد کاووس در گفتگویی حجاب و عفاف را رمز ثبات ، پویایی، عزت و اعتلای ارزشهای جامعه دانست و اظهار کرد: امروز مهم ترین راهبرد دشمن و عناصر فتنه برای ضربه به هویت دینی و انقلابی، کم رنگ نمودن ارزشها و قداست ها با محوریت کانون خانواده و نفوذ در مراکز تصمیم ساز و جایگاه های آموزشی است و مصداق اخیر آن سند 2030 می باشد.

حجت الاسلام دیلمی تصریح کرد: امروزه دشمن برای رسیدن به اهداف خود و بستر سازی شبیخون فرهنگی و جلوگیری از تشکیل جامعه دینی و مقبولیت زدایی از ارزشها، می کوشد که عیار ارزش بی بدیل و هویت سازی چون حجاب و عفاف و قداست های کانون خانواده را با تشکیل صدها شبکه ی ماهواره ای و هزاران سایت و کانال و گروه در پلتفرم های شبکه های اجتماعی بکاهد .

وی بیان داشت: دشمن جایگاه حجاب برتر و گفتمان عفت عمومی و غیرت دینی را به خوبی شناخته است. آنها می دانند که خانواده ای که اهل گفتمان حجاب و فضیلت محور است، اهل مقاومت و پایداری و فرهنگ ایثار و شهادت می باشد، اهل ولنگاری و بی قیدی نیست. لذا به صراحت اعلام می کنند که هر چادری که بر سر زنان ایرانی است به منزله پرچم جمهوری اسلامی می باشد.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان گنبد افزود: متاسفانه برخی  به دلدادگانفرهنگ غرب و سکولاریسم برای حیات سیاسی و تعلقات دنیوی خود با هجمه به نهادهای انقلابی و مراکز دینی و مذهبی و سوء استفاده از واژگان آزادی و القاء شبهات چه ضربات بی جبرانی به فرهنگ دینی زدند که عملکرد آنها هرگز از اذهان این ملت بصیر و هوشیار پاک نخواهد شد. اینها مهم ترین موانع نهادینه سازی فضیلت های اخلاقی چون عفاف و حجاب می باشند و تحرکات آنها به دقت از سوی ملت بیدار و هوشیار و با بصیرت ما دنبال می شود.

دبیر ستاد شئون فرهنگی گنبد گفت: مهم ترین سنگر برای ایمن سازی و نهادینه سازی ارزشها در جامعه ، مسجد می باشد پیوند زدن مدرسه و منزل به مسجد یکی از مهم ترین راهبردهای سازمان تبلیغات اسلامی در کنار فعالیت نهادهای انقلابی در راستای احیای ارزشهای اخلاقی و مذهبی و مسجد تراز گفتمان انقلاب اسلامی و تبلیغ مردمی است.

حجت الاسلام دیلمی سپس به نقش قیام مردم در مسجد گوهر شاد در سال 1314 اشاره کرد و اظهار داشت: در آن روزگار شاید برخی تصور نمی کردند که روزی ذلت و خواری نظام منحوس و پلید ستم شاهی را ببینند، اما این اراده ی الهی و جوشش غیریت دینی مردم بود که محقق شد و امروز به برکت خون شهدا، نظام مقدس اسلامی با قدرت و صلابت شکل گرفته و به فضل الهی پله های ترقی و پیشرفت و توسعه را یکی پس از دیگری طی می کنند.

وی در ادامه به پیام های این قیام اشاره کرد و افزود: تکلیف گرایی، روح تقوا و عبودیت، بصیرت و دشمن شناسی و نقش اراده ی یک ملت در برابر زیاده خواهی جریان استکباری بزرگترین درس هایی است که از این قیام می توان گرفت. قیامی که چهره ی تاریک و ظلمانی اومانیسم و مدرنیته ی جهان غرب را برای همیشه ی روزگار در تاریخ ثبت کرد که چگونه عده ای به هویت و هستی یک ملت ، بی رحمانه حمله می کنند.

دیلمی در پایان با اشاره به این که 60 عنوان برنامه فرهنگی و آموزشی در هفته ی حجاب و عفاف در منطقه به همت نهادهای انقلابی و اجرایی پیش بینی شده است گفت: پیام و وصیت شهدای مسجد گوهرشاد و همه شهدای انقلاب اسلامی، حراست از ارزشها و گفتمانی چون عفاف و حجاب و قداست کانون خانواده است، لذا این تابلوی مقدس که نشانگر هویت دینی ماست باید همواره با افتخار در همه جا به احتزار درآید.