شهردار آزادشهر در خصوص کوهخواران گفت: با کوهخواران برخورد جدی خواهیم کرد. برخورد بگونه‌ای خواهد بود که دیگر کسی به فکر کوهخواری نیفتد.

به گزارش تیتر آزاد، چند روز پیش مردم خیابان رضوان ۱۴ از کنده کاری کوه توسط بیل مکانیکی در نیمه‌های شب خبر دادند. با بررسی های انجام شده معلوم شد این کنده کاری توسط شخصی حقیقی بنام حسن . ک و بدون مجوز انجام شده است. 

در گفتگوی تلفنی با علی اصغر منصوری شهردار آزادشهر وی در این خصوص گفت: متاسفانه یک شهروند متخلف شروع به کندن کوه زیتون کرده بود که پلیس ساختمان شهرداری به وی هشدار داد اما وی دست از تخلف خود بر نداشت و شبانه دست به کنده کاری کوه زد.

منصوری گفت: شهرداری آزادشهر در برخورد با کوه‌خواری جدی است و با کوهخواران برخورد جدی خواهیم کرد. برخورد بگونه‌ای خواهد بود که دیگر کسی به فکر کوهخواری نیفتد.

وی در پایان بیان کرد: پرونده شکایت از این فرد آماده شده و بزودی به دادگستری ارجاع خواهد شد. در این شکایت هم وی را تحت تعقیب قانونی قرار دادیم و هم درخواست اعاده کوه به وضع سابق بر اساس اصول مهندسی کرده ایم.

لازم به ذکر است که مردم محلی از کنده کاری کوه توسط برخی از کارمندان شهرداریسخن می گویند که در مجاورت همین قسمت از کوه می باشد. همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که یکی از کارمندان شهرداری که تا چند ماه قبل سمت مهمی در شهرسازی داشته است با تراشیدن کوه ساختمانی دو طبقه ساخته و برای خود پروانه ساخت گرفته است.

تیتر آزاد به عنوان نماینده افکار عمومی از شهردار محترم تقاضا دارد که موضوعات را بررسی کرده و در صورت صحت، در برخورد با متخلفین تبعیض قائل نشود.

انتهای پیام/