شناخت نمایندگان ادوار گذشته مجلس استان گلستان همواره یکی از مسائلی است که جوانان برای آگاهی از آن کنجکاوی می کنند. نمایندگانی که وضعیت کنونی حوزه انتخابیه خروجی عملکرد آنها می باشد.

به گزارش تیتر آزاد، اسامی نمایندگان ادوار گذشته استان گلستان به شرح زیر می باشد.

حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا

دوره اول: محمد محمدی (در مرحله دوم) با 22181 رای از 44474 رای

دوره دوم: محمد حسن علوی حسینی در (مرحله دوم) با 32411 رای از 61022 رای

دوره سوم: سید محمد حسن علوی حسینی (میانه دوره‌ای) با 44341 رای از 88278 رای

دوره چهارم: سید محمد حسن علوی حسینی (در مرحله اول) با 53391 رای از 128431 رای

دوره پنجم: قربانعلی قندهاری (در مرحله اول) با 93154 رای از 182051 رای

دوره ششم: قربانعلی قندهاری (در مرحله اول) با 63795 رای از 199757 رای ( در سانحه سقوط هواپیما جان باخت) و غلامعلی هزار جریبی (در مرحله دوم) با 80880 رای از 115146 رای ( در سانحه سقوط هواپیما جان باخت)

دوره ششم: سید سبحان حسینی (میان دوره ای) با 43950 رای از 148188 رای و عبدالحسین ناصری (میان دوره‌ای) با 30494 رای از 148188 رای

دوره هفتم: محمد عباسی (مرحله دوم) با 51832 رای از 143655 رای و سید سبحان حسینی (مرحله دوم) با 44969 رای 143655 رای

دوره هشتم: سید علی طاهری (مرحله اول) با 79066 رای از 214584 رای و عبدالحسین ناصری (مرحله دوم) با 62588 رای از 130169 رای

دوره نهم: سید علی طاهری (مرحله اول) با 74501 رای از 253572 رای و عیسی امامی (مرحله دوم) با 97374 رای از 154980 رای

دوره دهم: نبی الله هزار جریبی (مرحله دوم) با 78001 رای از 170598 رای و نور محمد تربتی نژاد (مرحله دوم) با 75323 رای از 170598 رای

 

حوزه انتخابیه گنبد

دوره اول: حاج محمد نوروزی (در مرحله دوم) با 12551 رای از 17062 رای

دوره دوم: آنه محمد کوسه غراوی در (مرحله دوم) با 24663 رای از 40256 رای

دوره سوم: خسرو پور ازلیقی (مرحله دوم) با 28316 رای از 57161 رای

دوره چهارم: اترک طیار (میان دوره‌ای) با 29827 رای از 59912 رای

دوره پنجم: معمی هلاکو (در مرحله دوم) با 40246 رای از 75442 رای

دوره ششم: اترک طیار (در مرحله دوم) با 52499 رای از 92619 رای ( در سانحه سقوط هواپیما جان باخت)

دوره ششم: نقدی گلچشمه (میان دوره ای) با 55463 رای از 105190 رای

دوره هفتم: محمد قلی مارمایی (مرحله دوم) با 41850 رای از 79619 رای

دوره هشتم: عبدالله رستگار (مرحله دوم) با 48134 رای از 92574 رای

دوره نهم: سلیمان عباسی (مرحله اول) با 47402 رای از 153109 رای

دوره دهم: قرجه طیار (مرحله اول) با 50822 رای از 162246 رای


حوزه انتخابیه علی آباد

دوره اول: مظاهر حق شناس کوددهی (در مرحله دوم) با 19001 رای از 24408 رای

دوره دوم: سید جواد حسینی (مرحله دوم) با 24697 رای از 44478 رای

دوره سوم: عین الله علا (مرحله دوم) با 14268 رای از 28409 رای

دوره چهارم: سید جواد حسینی (مرحله اول) با 19425 رای از 49329 رای

دوره پنجم: عین الله علا (در مرحله دوم) با 50307 رای از 28153 رای

دوره ششم: محمد صادق صادقی (در مرحله اول) با 15640 رای از 62090 رای ( در سانحه سقوط هواپیما جان باخت)

دوره ششم: علی اصغر ابراهیمی (میان دوره ای) با 18497 رای از 50177 رای

دوره هفتم: اسدالله قره خانی (مرحله دوم) با 25675 رای از 42577 رای

دوره هشتم: اسدالله قره خانی (مرحله اول) با 22186 رای از 61805 رای

دوره نهم: رحمت الله نوروزی (مرحله اول) با 38520 رای از 78482 رای

دوره دهم: اسدالله قره خانی (مرحله اول) با 44559 رای از 87148 رای

 

حوزه انتخابیه مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوتپه

دوره اول: سید ابوالحسن حسینی (در مرحله دوم) با 24169 رای از 37131 رای

دوره دوم: سید ابوالحسن حسینی (مرحله دوم) با 27698 رای از 54510 رای

دوره سوم: یغمور قلی زاده (مرحله اول) با 32398 رای از 80861 رای

دوره چهارم: عبدالله ثانی سعیدی (مرحله دوم) با 54619 رای از 90109 رای

دوره پنجم: عباسعلی کرامتلو (در مرحله دوم) با 49990 رای از 96943 رای

دوره ششم: سید منصور حسینی (در مرحله دوم) با 48133 رای از 96096 رای ( در سانحه سقوط هواپیما جان باخت)

دوره ششم: سید نجیب حسینی (میان دوره ای) با 35857 رای از 110129 رای

دوره هفتم: بایرام گلدی برمک (مرحله اول) با 48436 رای از 130849 رای

دوره هشتم: سید نجیب حسینی (مرحله اول) با 41657 رای از 132024 رای

دوره نهم: عبدالکریم رجبی (مرحله اول) با 47500 رای از 162210 رای

دوره دهم: شهرام کوسه غراوی (مرحله دوم) با 74329 رای از 143637 رای

 

حوزه انتخابیه کردکو، بندرگز، بندر ترکمن و گمیشان

دوره اول: منوچهر متکی (در مرحله دوم) با 25012 رای از 49237 رای

دوره دوم: محمد باقر داوودی (مرحله دوم) با 27069 رای از 52561 رای

دوره سوم: یوسف بسنجیده (میان دوره ای) با 28176 رای از 55351 رای

دوره چهارم: محمد قاسم کیاء (مرحله اول) با 46990 رای از 90239 رای

دوره پنجم: عباس محمدی (در مرحله دوم) با 50728 رای از 99609 رای

دوره ششم: عظیم گل (در مرحله اول) با 42198 رای از 114835 رای ( در سانحه سقوط هواپیما جان باخت)

دوره ششم: ناز محمد ولی پور (میان دوره ای) با 22582 رای از 80045 رای

دوره هفتم: محمد قلی حاجی ایری (مرحله دوم) با 40663 رای از 79590 رای

دوره هشتم: محمد جواد نظری مهر (مرحله دوم) با 44818 رای از 90702 رای

دوره نهم: محمد جواد نظری مهر (مرحله اول) با 38924 رای از 147283 رای

دوره دهم: رامین نور قلی پور (مرحله دوم) با 69480 رای از 105826 رای

 

حوزه انتخابیه رامیان، آزادشهر و بخش فندرسک

دوره اول: سید حسین حسینی واعظ (مرحله دوم) با 20507 رای از 31922 رای 

دوره دوم: حسن صادقلو ( مرحله دوم) با 29720 رای از 49612

دوره سوم: حسین اربابی فرد (مرحله دوم) با 34579 رای از 64432 رای 

دوره چهارم: معمی هلاکو ( میان دوره‌ای) با 26049 رای از 69164

دوره پنجم: سید محمود حسینی (مرحله اول) با 80768 رای 47243رای

دوره ششم: شیر علی کوهساری (مرحله دوم) با 35069 رای از 59155 رای ( در سانحه سقوط هواپیما جان باخت)

دوره ششم: غلامعلی کوهساری (میان دوره‌ای) با 16355 رای از 72761 رای 

دوره هفتم: مرادعلی منصوری (مرحله دوم( با 30615 رای از 49517 رای 

دوره هشتم: مرادعلی منصوری (مرحله دوم) با 32989 رای از 47501 رای 

دوره نهم: رضا صابری (مرحله اول) با 32513 رای از 94726 رای 

دوره دهم: علیرضا ابراهیمی (مرحله اول) با 27083 رای از 103019 رای 

انتهای پیام/