نماز عید فطر در آزادشهر و نگین شهر برگزار شد.

 به گزارش تیتر آزاد، نماز عید فطر در آزادشهر و نگین شهر به امامت ائمه جمعه این دو شهر برگزار شد.

q1

q2

q3

q4

q5

q6

q7

q8

q9

q10

q11

q12

نگین شهر

download 2

13

انتهای پیام/