مردم متدین و روزه دار آزادشهر بار دیگر در تبعیت از فرمان ولی امر مسلمین جهان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس با آرمانهای امام خمینی تجدید میثاق کرده و انزجار خودرا از اشغالگران و حامیان غربی و عربی آنها اعلام نمودند.

 به گزارش تیتر آزاد، امروز شهرستان آزادشهر بار دیگر شاهد حضور پرشور مردم روزه دار شیعه و سنی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مخالفت با اشغالگری و ظلم در راهپیمایی روز قدس بود.

  1

2

3

4

download

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

download 2

انتهای پیام/