در گزارش زیر تصاویری از پویش مردمی من یک سپاهی ام را در آزادشهر به تصویر کشیده ایم.

 به گزارش تیتر آزاد، پویش مردمی من یک سپاهی‌ام در آزادشهر به شرح تصویر

q1

q2

q3

q4

q5

q6

q7

q8

q9

q10

q11

q12

q13

q14

q15

q16

q17

q18

q19

q20

q21

q22

q23

q24

q25

q26

انتهای پیام/