آوردن شیب کوه در نقشه شهری و ساخت و ساز در دل کوه و رعایت نکردن اصول ایمنی شرایط خطرناکی را به وجود آورده است که در صورت عدم توجه به آن فاجعه انسانی را به وجود خواهد آورد.

به گزارش تیتر آزاد، آزادشهر جز شهرهایی است که در دامنه کوه واقع شده است. این شهر زمینهای مسطح زیادی در اطراف خود دارد، اما مشاوران شهر سازی در سالهای قبل به دلیلی نامعلوم شیب کوه را به نقشه شهری اضافه کرده و مردم نیز ساختمانهایی در دل کوه ساخته اند.

5

نکته قابل توجه در خصوص این ساخت و سازها، برش دیواره کوه به ارتفاع ۴ الی ۱۳ متر و عدم زدن دیوار محافظ در کنار این برشهاست که مردم ساکن در خیابانهای رضوان ۱۲ - ۱۴- ۱۶- ۱۸و ۲۰ را با خطر رانش کوه و دفن در زیر خاک مواجه کرده است.

بارشهای سیل آسای اخیر اولین تلنگر را به مسئولین شهری و مدیریت بحران آزادشهر زد و رانش اندک خاک در خیابانهای رضوان ۱۰، ۱۲ و ۱۶ شاهد این واقعه است.

علی اصغر منصوری شهردار آزادشهر نیز در این خصوص اعلام کرد که، به نظر من، با وجود زمینهای مسطح زیاد در اطراف شهر نباید شیب کوه جزء نقشه شهری می آمد. خاک این کوه کارشناسی نشده و برش کوه تا ارتفاع ۱۳ متر و بدون دیوار محافظ شرایط خطرناکی را ایجاد کرده است. باید هر چه سریعتر دیواره های محافظ در کنار این برشها زده شود تا خدای نکرده با رانش کوه مواجه نشویم و مردم عزیز ما با خسارت مواجه نشوند.

همانگونه که در اظهارات شهردار آزادشهر مشخص است، در صورت عدم رسیدگی به این منطقه، رانش زمین دور از انتظار نیست.رانشی که می تواند جان صدها انسان را بگیرد. لذا ستاد بحران باید هرچه سریعتر دست به مقاوم سازی این دیواره ها بزند.

10

لازم به ذکر است که در بالای این کوه تپه ای باستانی وجود دارد، اما علی رضا خصار نوری رئیس میراث فرهنگی آزادشهر اعلام میکند که این سازها در مرز حریم قرار دارند و مشکلی از خصوص این موضوع وجود ندارد.

 1

2

4

3

6

7

8

 

انتهای پیام/