چاپ
بازدید: 329

melimaskan

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرهای شرق گلستان ، شرایط متقضیان طرح ملی مسکن را اعلام کرد.

 به گزارش تیتر آزاد به نقل از  راه اترک، محمکد سراوانی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستانهای شرق گلستان شرایط متقاضیان طرح ملی مسکن را برشمرد.

سراوانی گفت: بر اساس دستورالعمل اعلامی متقاضیانی که قصد ثبت نام در طرح ملی مسکن را دارند باید شرایط زیر را دارا باشند.

1-متقاضی و افراد تحت تکفل فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی (از تاریخ 84/1/1 به بعد) بوده و از تاریخ 1357/22/11 از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.
به عبارتی سبز بودن فرم «ج» در استعلام از سامانه مربوطه(موضوع ماده یک این آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تامین مسکن)

2-متقاضی متاهل و یا سرپرست خانوار باشد

3-زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن

4-دارای حداقل 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا